divider

Izaicinājums

European Cybersecurity Challenge logo

Eiropas kiberdrošības izaicinājums

Eiropas kiberdrošības izaicinājums (European Cybersecurity Challenge) ir ikgadējās starptautiskās kiberdrošības sacensības, kuras organizē Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) sadarbībā ar dalībvalstīm un citiem partneriem. Katru gadu izaicinājums pulcē talantīgus jauniešus no visas Eiropas, kas iesaistās virknē praktisku uzdevumu risināšanā kiberdrošības jomā, apliecinot savas zināšanas prasmes un kompetences. Šie uzdevumi ir veidoti, lai maksimāli atspoguļotu kiberdrošības problēmas, ar kurām reālajā dzīvē saskaras gan publiskais, gan privātais sektors, un aptver tādas jomas kā tīkla analīze, kriptogrāfija, ielaušanās testi, atvērto avotu izlūkošana, datorkriminālistika un reaģēšana un kiberdrošības incidentiem. Eiropas kiberdrošības izaicinājuma mērķis sekmēt jaunas kiberdrošības ekspertu paaudzes attīstību, stiprinot formālo un neformālo kiberdrošības izglītību un apmācību, veicinot jauniešu līdzdalību un aktīvu iesaisti ar kiberdrošību saistītajās aktivitātēs, kā arī sekmējot sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm kiberdrošības jomā.

Eiropas kiberdrošības izaicinājumā no katras dalībvalsts piedalās viena komanda, kuras sastāvā ir 10 cilvēki, tostarp 5 “juniori” (jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem) un 5 “seniori” (vecumā no 21 līdz 25 gadiem). Komandas tiek veidotas, pamatojoties uz katras dalībvalsts nacionālās atlases jeb nacionālā kiberdrošības izaicinājuma rezultātiem, kuru organizē attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes. Katrai komandai ir organizatoru nozīmēts treneris, kā arī komandas kapteinis, kuru izvēlās paši komandas dalībnieki. 2024. gada Eiropas kiberdrošības izaicinājums norisināsies Itālija.

Plašāka informācija par Eiropas kiberdrošības izaicinājumu ir pieejama vietnē: https://ecsc.eu/.

Latvian Cybersecurity Challenge logo

Latvijas kiberdrošības izaicinājums

2024. gadā Latvija pirmo reizi piedalīsies Eiropas kiberdrošības izaicinājumā. Lai nodrošinātu komandas dalībnieku atlasi un sagatavošanu, tiks organizēta nacionālā atlase jeb nacionālais kiberdrošības izaicinājums. Tas norisināsies tiešsaistē, atklātās olimpiādes formātā, kurā varēs piedalīties jebkurš Latvijas valstspiederīgais vecumā no 14 līdz 24 gadiem, kurš apgūst vispārējās vai augstākās izglītības programmu kādā no Latvijā akreditētajām izglītības iestādēm. Nacionālais kiberdrošības izaicinājums norisināsies vairākās kārtas. Plašāka informācija par izaicinājuma norises datumiem un dalības iespējām ir pieejama zemāk, sadaļā "Reģistrācija".

Nacionālo kiberdrošības izaicinājumu organizē Aizsardzības ministrija sadarbībā ar CERT.LV, Latvijas Universitāti un Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību. Izaicinājumu atbalsta NCC-LV un Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs, un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

divider
divider

Noteikumi

Izaicinājuma noteikumi

Nacionālais kiberdrošības izaicinājums norisinās saskaņā ar aizsardzības ministra 2024. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 6-NOT "Noteikumi par valsts mēroga kiberdrošības sacensībām jauniešiem “Nacionālais kiberdrošības izaicinājums”".


Rīkojums par izaicinājuma norisi

NCC-LV sekretariāts ar rīkojumu nosaka Naiconālā kiberdrošības izaicinājuma norises datumus un laikus, kā arī dalībnieku reģistrācijas formātu attiecīgajā akadēmiskajā (mācību) gadā.Biežāk uzdotie jautājumi

Kurš var piedalīties?

Piedalīties Latvijas kiberdrošības izaicinājumā var jebkurš jaunietis vecumā no 14 līdz 24 gadiem, kurš mācās Latvijā akreditētajā pamatizglītības, vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē. Izaicinājumā var piedalīties tikai Latvijas valstspiederīgie.

Vai ir nepieciešamas priekšzināšanas?

Lai piedalītos izaicinājumā, priekšzināsanas nav obligātas, galvenais ir motivācija, interese par kiberdrošības jomu, kā arī prasme patstāvīgi meklēt un analizēt dažāda veida informāciju.

Kāds ir uzdevumu formāts?

Izaicinājums sastāv no dažādas sarežģītības uzdevumiem vairākos ar kiberdrošību saistītajos tematiskajos blokos (piemēram, kriptogrāfija, reversā inženierija, atvērto avotu izlūkošana, kriminālistika utt.). Pirmās kārtas uzdevumi ir veidoti testa formātā, savukārt otrās un trešās kārtas uzdevumi – CTF jeb "Capture the Flag" ("Atrodi karogu") formātā. Pēc būtības CTF uzdevumi ir digitālās mīklas, kuru atrisināšanai jāmeklē slēptas norādes un detaļas tīmekļa, failu un lietotņu kodā.

Kā notiek izaicinājums?

Izaicinājums notiks elektroniski, tiešsaistē. Katram reģistrētajam dalībniekam tiks izveidots konts vietnē edu.lu.lv. Sacensību laikā kontā būs pieejami uzdevumi un vieta atbilžu ievadīšanai. Uzdevumu izpildei tiks paredzēts saprātīgs laiks.

Kur notiks izaicinājums?

Izaicinājums notiks tiešsaistē, attiecīgi uzdevumus var risināt, atrodoties jebkurā vietā, (piemēram, skolā, mājās, bibliotēkā), kur ir stabils interneta pieslēgums.

Kādā valodā notiek izaicinājums?

Atbilstoši nozares specifikai un starptautiskajai praksei daļa izaicinājuma uzdevumu (jo īpaši otrajā un trešajā kārtā) būs pieejami tikai angļu valodā. Latviešu valodā būs pieejama informācija par izaicinājuma norisi, tostarp nolikums.

Vai drīkst izmantot palīglīdzekļus?

Izaicinājuma dalībnieki var izmantot jebkādus palīglīdzekļus, tostarp jebkādus pierakstus, mācību materiālus, ierīces un programmatūru, kas nepieciešama uzdevumu atrisināšanai, ja vien uzdevuma nosacījumos nav noteikts citādāk. Jāuzsver, ka ir tādi uzdevumi, kurus atrisināt bez atbilstošām programmām nemaz nav iespējams. Vienīgais ierobežojums – uzdevumu saturu nedrīkst pārpublicēt, kā arī līdz izaicinājuma norises beigām uzdevumu saturu nedrīkst apspriest ar citām personām, tostarp citiem izaicinājuma dalībniekiem.

Kā tiks rēķināti punkti?

Par katru pareizi izpildītu uzdevumu dalībniekam tiks piešķirts noteikts punktu skaits (maksimālais punktu skaits var atšķirties, ņemot vērā uzdevuma apjomu un sarežģītību). Ja divi vai vairāki dalībnieki iegūs vienādu punktu skaitu, tiks ņemts vērā katra dalībnieka kopējais uzdevumu izpildes laiks (uzvar ātrākais).

Kā tiks paziņoti rezultāti?

Izaicinājuma organizatori paziņos rezultātus elektroniski, nosūtot informāciju par iegūto punktu skaitu uz katra dalībnieka e-pasta adresi, kas tika norādīta reģistrācijas laikā.

divider
divider

Reģistrācija

Izaicinājuma norise

Latvijas kiberdrošības izaicinājums 2024 norisināsies trīs kārtās. Katrs reģistrēts dalībnieks ir tiesīgs piedalīties visās kārtās.

1. kārta — 2024. gada 8. marts

2. kārta — 2024. gada 3.-4. aprīlis

3. kārta — 2024. gada 7.-8. maijs

Pieteikšanās

Lai piereģistrētos dalībai izaicinājumā, katram dalībniekam ir jāaizpilda tiešsaistes reģistrācijas anketa:

Pieteikšanās 2024. gada izaicinājumam ir noslēgusies!

divider
divider

Laureāti 2024

Jaunāko dalībnieku grupā

I vieta
Jurģis Ieviņš, Salaspils 1. vidusskola
I vieta
Jānis Rancāns, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
I vieta
Sandijs Indāns, Saldus tehnikums
I vieta
Veronika Lohmanova, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
I vieta
Sofija Anna Gorovaja, Saldus tehnikums
II vieta
Aksels Gabriels Rutkis, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
II vieta
Roberts Šumskis, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
II vieta
Ivars Markelovs, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
II vieta
Kristers Ābuls, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
II vieta
Dāniels Dailis Kurpnieks, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
III vieta
Kristaps Dubrovskis, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
III vieta
Kristers Odriņš, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
III vieta
Rihards Švarcs, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
III vieta
Ņikita Spriņģis, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs
III vieta
Iļja Agafonovs, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
atzinība
Andris Žvirblis, Rēzeknes tehnikums
atzinība
Ralfs Labutis, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Nils Niklāvs Plūmiņš, Rīgas Tehniskā universitāte
atzinība
Kristiāns Krēsliņš, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Zane Šefanovska, Saldus tehnikums
atzinība
Rihards Ronis, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
atzinība
Tomass Rusiņš, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Renārs Mičulis, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Augusts Uķis-Ukke, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Nils Gazarovs, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Sintija Mārtinsone, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Kārlis Birkavs, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Silvestrs Lignickis, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Ričards Dzenis, Dobeles Valsts ģimnāzija
atzinība
Daņiils Titovs, Liepājas Valsts tehnikums
atzinība
Mareks Lovniks, Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola
atzinība
Kristiāns Vītoliņš, Ogres tehnikums
atzinība
Jēkabs Meijers, Rīgas Tālmācības vidusskola
atzinība
Tīna Keita Paegle, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Vlada Romazanova, Liepājas Valsts tehnikums
atzinība
Rainers Vilcāns, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Džeremijs Grahoļskis, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Markuss Paulis Pārums, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Karlīna Šenberga, Saldus tehnikums
atzinība
Tomass Artūrs Rudzītis, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
atzinība
Andrejs Tkačenko, Rīgas Arkādijas vidusskola
atzinība
Jānis Tislers, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
atzinība
Roberts Bračkus, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
atzinība
Roberts Leizāns, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
atzinība
Gabriēls Zīverts, MIKC Ventspils Mūzikas vidusskola
atzinība
Emīls Širzads Lejiņš-Bulahs, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Ernests Kulbergs, Saldus tehnikums
atzinība
Reinis Palēvics, Saldus tehnikums
atzinība
Roberts Ķīšenieks, Saldus tehnikums
atzinība
Aimens Vēveris, Rīgas Tehniskā koledža
atzinība
Alise Evelīna Toča, Rīgas Valsts tehnikums
atzinība
Kārlis Lielmanis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
atzinība
Santa Īriste, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
atzinība
Justs Renāts Pušpurs, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Vecāko dalībnieku grupā

I vieta
Rihards Kauliņš, Latvijas Universitāte
I vieta
Roberts Ceriņš, Latvijas Universitāte
I vieta
Reinis Gunārs Mednis, Rīgas Tehniskā universitāte
I vieta
Edgars Bērziņš, Latvijas Universitāte
I vieta
Ivo Mezits, Latvijas Universitāte
II vieta
Paulis Ratnieks, Latvijas Universitāte
II vieta
Toms Grants, Latvijas Universitāte
II vieta
Mārtiņš Prokuratovs, Rīgas Tehniskā universitāte
II vieta
Kristofers Barkāns, Latvijas Universitāte
II vieta
Rihards Reiniks, Latvijas Universitāte
III vieta
Lidija Sokolova, Rīgas Tehniskā universitāte
III vieta
Arnis Liekniņš, Rīgas Tehniskā universitāte
III vieta
Mārtiņš Patjanko, Latvijas Universitāte
III vieta
Normunds Grauzs, Rēzeknes tehnikums
III vieta
Ralfs Laipiņš, Vidzemes Augstskola
atzinība
Sergejs Bogdanovs, Rēzeknes tehnikums
atzinība
Dinija Pobjaržina, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums
atzinība
Oskars Loguncovs, Rēzeknes tehnikums
atzinība
Alekss Brigmanis-Briģis, Vidzemes Augstskola
atzinība
Mārtiņš Savickis, Rīgas Tehniskā universitāte
atzinība
Kaspars Grīnbergs-Zaļkalns, Latvijas Universitāte
atzinība
Alise Misiņa, Latvijas Universitāte
atzinība
Elīza Gulbe, Rīgas Tehniskā universitāte
atzinība
Tatjana Minčika, Latvijas Universitāte
atzinība
Reinis Kristiāns Rudens, Latvijas Universitāte
atzinība
Anastasija Auziņa, Rīgas Stradiņa universitāte
atzinība
Elizabete Citskovska, Rīgas Tehniskā universitāte
atzinība
Dāvis Benefelds, Rīgas Tehniskā universitāte
atzinība
Hugo Keisels, Latvijas Universitāte
atzinība
Egija Graudiņa, Vidzemes Augstskola
divider
divider

OpenECSC

OpenECSC logo

Eiropas atklātais kiberdrošības izaicinājums

Līdzās Latvijas un Eiropas kiberdrošības izaicinājumam, ik gadu Eiropā tiek organizēts atklāts kiberdrošības izaicinājums, kurā var piedalīties jebkurš. Plašāka informācija par OpenECSC ir pieejama šeit:

divider